Flex-IT

Vänligen välj språk – Please select language

Läkemedelsbehandling vid spasticitet och dystoni har ofta god effekt speciellt i kombination med fysioterapi/töjningsövningar. Många övningar kan du göra på egen hand men det är viktigt att du utför dina töjningsövningar på rätt sätt. Därför har Ipsen tagit fram pedagogiska och tydliga instruktionsfilmer. De är framtagna i samarbete med vården och professionella fysioterapeuter som har stor vana av att hjälpa patienter som får botulinumtoxin. Länkarna nedan leder till de respektive instruktionsfilmerna.

Dystoni > Spasticitet >

IPSEN ARBETAR FÖR STÖRSTA MÖJLIGA SÄKERHET FÖR PATIENTEN OCH UPPMUNTRAR DÄRFÖR TILL RAPPORTERING AV EVENTUELLA BIVERKNINGAR SOM KAN MISSTÄNKAS HA SAMBAND MED BEHANDLING MED NÅGON AV FÖRETAGETS PRODUKTER TILL: LÄKEMEDELSVERKET, BOX 26, 751 03 UPPSALA, WWW.LAKEMEDELSVERKET.SE


Medicinsk behandling af spasticitet har ofte en god virkning – specielt i kombination med fysioterapi/strækøvelser. Der er mange strækøvelser, du selv kan lave, men det er vigtigt, at du udfører dem på den rigtige måde. Derfor har Ipsen fremstillet nogle pædagogiske og tydelige instruktionsfilm. Filmene er produceret i samarbejde med sundhedsvæsenet og professionelle fysioterapeuter, der har stor erfaring med at hjælpe patienter, der får botulinumtoksin.

Klik på Spasticitet herunder for at komme til filmene.

Spasticitet >